ดาวน์โหลด iTunes 11.0.1


iTunes เป็นโปรแกรมจัดการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ค่ายยอดนิยมอย่าง Apple ที่ีใช้งานกับ iPhone, iPad, และ iPod ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุึปกรณ์สำหรับ ที่จะช่วยคุณในการจัดการข้อมูลต่างได้อย่างสารพัด เช่น สามารถจัดการถ่ายโอนข้อมูลอย่าง แอพพลิเคชั่น , รูปภาพ,วิดีโอ,หนังสือ ,ฯลฯ เป็นต้น ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยังมี App Store และ iTunes Store สำหรับการเลือกซื้อหรือโหลดแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้โปรแกรมยังใช้ในการอัพเดทเวอร์ชั่น iOS และสำรองข้อมูลอปุกรณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย สำหรับในเวอร์ชั่นล่าสุดได้มีการแก้ไขบั๊กการใช้งานใน iCloud , แก้ไขบั๊กการใช้งาน AirPlay , ปรับปรุังประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลให้รวดเร็ว และเพิ่มความเร็วในการค้นหา , เพิ่มฟีเจอร์ในการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียที่ซ้ำกันในอุปกรณ์ และปรับปรุงหน้าตาโปรแกรมเล็กน้อย ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

รายละเอียดโปรแกรม

  • Name : iTunes 11.0.1
  • Developer: Apple Inc
  • License: Freeware
  • File size: 84.8 MB
  • Operating system: Windows Xp / Vista / 7
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
 
iTunes is a free application for Mac and PC. It plays all your digital music and video. It syncs content to your iPod, iPhone, and Apple TV. And it's an entertainment superstore that stays open 24/7.

What's new in this version
- Update to the new iTunes addresses an issue where new purchases in iCloud may not appear in your library if iTunes Match is turned on.
- Makes iTunes more responsive when searching a large library.
- Fixes a problem where the AirPlay button may not appear as expected.
- Adds the ability to display duplicate items within your library.iTunes 11.0.1